Aile Danışmanlığı

Çocuklarımızın ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için okulumuzda tam zamanlı olarak bir psikolog görev almaktadır. Psikologumuz sabahtan öğleye kadar çocuklarımızı ve davranışlarını gözlemlemekte, çocukların gelişimlerine yönelik değerlendirmeler yapmakta, öğleden sonra ise talep eden ailelerimizle bireysel görüşmeler yapmaktadır.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; yetersiz çevrede büyüyen çocukların zihinsel gelişmeleri geri kalmakta ve bu çocuklar potansiyellerini tam olarak gerçekleştirememektedirler.
0- 6 yaş çocuğunun en önemli ihtiyacı güven ihtiyacıdır. Çünkü ebeveyne güven duydukça, onların dizinin dibinden ayrılmak isteyecek ve bu koca dünyayı keşfe çıkmaya başlayacaktır. Biliyoruz ki güvenli bir ortamda yapılan keşifler; beraberinde gelişmeyi getirir. İşte bu güvenle pekişen gelişme sürecinde 0–6 yaş çocuğunun yoğun uyarıcı çeşitliliğine ihtiyacı vardır. Bu uyarıcı çeşitliliğini,işin uzmanları tarafından koordine edilen ve çocukların psikolojik, fizyolojik ve bilişsel ihtiyaçlarına duyarlı bir kreşte bulmak mümkündür.

0- 6 yaş önemlidir, çünkü bugün bizi biz yapan neredeyse tüm davranış örüntülerimiz bu dönemde şekillenmekte, neye nasıl tepki vereceğimizi kontrol eden zihnin nöral yapıları bu dönemde oluşmaktadır.
Peki, biz Neşeli Adımlar ekibi olarak çocuklarımızın bu dönemde, maksimum verime ulaşmalarını ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamak için neler yapıyoruz?
Ailenin çocuğun davranışını değiştirmede uyguladığı başarılı müdahalelerin; ailede var olan stresörler ve krizlerin en samimi bilgisini siz velilerden öğrenebiliriz. Bu nedenle siz verilerlerle yapılan psikolog görüşmeleri, çocuğu değerlendirirken en önemli bilgi kaynağımızı oluşturmaktadır. Yapılan bireysel görüşmelerden sonra sorunlu davranış sergileyen ya da duygusal alanda sıkıntı yaşayan çocuklarımız, daha yakından psikolog değerlendirmesine alınmaktadır.

Düzenli olarak yapılan psikolog görüşmeleri dışında, ‘Oyun, çocuğun hayal dünyası ile gerçek dünya arasında kurduğu köprüdür’ ilkesinden yola çıkarak; serbest zaman etkinliklerimizde ve sınıf içerisinde psikoloğumuz zaman zaman gözlem yapmaktadır. Sınıf içersindeki grup çalışmalarında çocuğun sosyal davranışları incelenebilmekte böylece problemli davranış örüntüleri göze çarparsa buna erken müdahale şansı yakalanmaktadır.
Oyunlar terapi amacıyla çeşitli sorunlarda kullanılabilmektedir. Çünkü oyun terapisi çocuğa; duygularını ve çatışmalarını açık bir şekilde yansıtabileceği bir ortam hazırlar. Çocuklar ihtiyaçlarını, kızgınlıklarını, sevinçlerini, hayal kırıklıklarını oyuna yansıtırlar. Bu sebeple gerekli görüldüğünde; çocuğumuz oyun odasına psikolog ile birlikte gitmekte, her hafta onunla birlikte oyunlar oynayarak, problem davranışın nedeninin keşfedilmesi ve ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Tüm bunların dışında yine gerekli görüldüğü durumda çocuğun psikolog tarafından değerlendirilmesinde bazı test ve materyallerden yardim alınmaktadır. Bunlar kısaca aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
Bazı Psikoanalitik Hikâye Teknikleri ile duygu, düşünce ve davranış örüntüsünün saptanması amaçlanmaktadır. “Görsel Algı Testleri, Bir İnsan Çiz Testi, Bir Aile Çiz Testi, Bir Bahçe Çiz Testi, Zekâ Testi, Sorun Davranış Kontrol Listeleri, Conners Derecelendirme Ölçeği, Aile Çatışması Kartları, Okul Öncesi Davranış Anketleri, Ankara Gelişim Tarama Envanterleri, Dikkat Testi” testleri yine psikoloğumuzun kullandığı envanterlerden bazılarıdır.