Bale

       Öğrencilerin vücut hareketleri, melodi, ritim, duygusal atmosfer ve dekor sanatları birleştirilerek toplu gösteri hazırlıkları yapılır.