Drama

drama    Öğrencilerin kendini ifade edebilme becerisini kazanması, arkadaşlarıyla doğrudan iletişim kurabilmesi ve benlik algısını keşfetmesi, dikkatini başka kişiler ve yeni durumlar üzerinde yoğunlaştırabilmesi, birey ve topluluk arasında karşılıklı güven duygusunun geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılır.