Eğitim Modelimiz

Eğitim Yaklaşımımız

Neşeli Adımlar Kreş ve Gündüz Bakımevi eğitim anlayışı olarak Bütünsel Yaklaşım Modeli’ni benimsemiştir.

Bütünsel Yaklaşım, tek bir yaklaşıma bağlı kalmaksızın çocuklarımızın gelişim ve yaş özelliklerini dikkate alarak KLAX, Montessori, Reggio Emilia, Çoklu Zeka, High Scope gibi eğitim modellerinden hedeflerimize uygun yanların alınıp, kendi kültürümüze entegre edilerek uyguladığımız bir eğitim modelidir.

Bütünsel Yaklaşım ile amaç; akademik bilgi verip, bilgileri depolamak değil; çocuğun yaşam deneyimlerini deneme-yanılma yoluyla, yaparak-yaşayarak-içinde yer alarak, oyunla kazanarak öğrenmesini sağlamaktır.

Hedeflenen amaçlara ulaşmada P4C yöntemi programımız için de aktif olarak kullanılmaktadır.

-Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini etkin birer araç olarak kullanarak, sahip oldukları potansiyellerini ve yeteneklerini bulmayı hedefleyen Neşeli Adımlar; zevkli ve heyecanlı öğrenme metotları ile çocuklarımızın isteklerine ve fikirlerine değer vererek merak uyandırmaya, keşfetmeye ve araştırmaya teşvik etmekte, sorgulama yaparak aktif öğrenmeyi sağlayabilecek kolektif bir eğitim anlayışını benimsemektedir.

-Neşeli Adımlar’da öğretmek amaç değildir, Çocuklar Düşünmek için eğitim alırlar.