Görsel Sanatlar

Öğrenciler eğitmenleriyle birlikte hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak sanatsal ürünler yaparlar.