Somut Olmayan Kültürel Miras

    Çocuğun kültürel değerlerimizi uygulamalı olarak öğrendiği, geleneksel oyunların oynandığı, masal ninesinden masallar dinlendiği uygulamalı etkinlikleri içerir. Karagöz Hacivat oyunu, kukla sanatı gibi geleneksel tiyatro türleri öğrenilir.