Yabancı Dil

İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Yabancı dil öğreniminde okul öncesi dönem kritik derecede önemlidir. Bu dönemde çocuklar; kendi anadillerini öğrenip geliştirirken, başka bir dil öğrenmeye doğal elverişlidirler.
Atael Koleji ana okullarımızda, öğrencilerimiz yabancı dili yaşayarak öğrenir ve hayatlarına ders olarak değil iletişim dili olarak katarlar.
Atael Koleji Cambridge uluslararası müfredatı ile ikinci dili İngilizce olan öğrencilere yönelik (ESL) programı birleştirerek anasınıfından liseye kadar öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim sağlar.
Öğrencilerimizin dilde yeterlilik seviyelerine gelmeleri için gerekli olan ders içi kazanımlar, uluslararası bağlamda tanınmış Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak verilir.

İngilizce derslerimiz öğrencilerimizin İngilizce dilini genel eğitimlerinin bir parçası olarak doğal bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan bütünsel bir yaklaşım (a whole-child holistic approach) takip eder.
İngilizce derslerimizin yöntem bilimi , geniş yelpazede okul öncesi çocukların yaş gruplarına uygun farklı aktivitelerle ve içeriklerle desteklenerek görsel,işitsel ve kinestetik gibi tüm öğrenme stillerine (Multiple Intelligences) hitap edecek şekilde oluşturulmuştur.
İngilizce derslerimiz rutinler çerçevesinde öğrencilere kendilerini güvende hissettirirken dili doğal olarak öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde planlanmıştır.
Eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği,iletişim ve sosyal beceriler gibi öğrencilerimizin gelecek kariyerine katkıda bulunacak 21.yüzyıl becerileri(2st century skills) ve ses bilgisi (Phonics) çalışmaları varolan müfredata entegre edilmiştir.
İngilizce dersleri, İngilizce atölyelerinde, öğrencilerin kendilerini rahat ve mutlu hissettikleri ortamlarda yapılır. Yabancı dile karşı küçük yaşta geliştirilen tutumların hayat boyu süreceğinin bilinci ile dersler öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, eğlendirici ve öğretici aktivitelerle harmanlanarak, kendilerini rahatça ifade etmelerine olanak sağlayarak, sevginin merkeze alındığı tutumlar çerçevesinde yapılır.
Derslerde Cambridge University Press eğitim materyalleri ve dijital interaktif öğrenme materyalleri (E-learning-Globed) kullanılır ve ilkokula hazırlık olması amacı ile Phonics (ses çalışmaları) yapılır.
Ders planlarımız genel müfredatımız çerçevesinde öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun olarak uluslararası standartlarda Cambridge University Press materyallerimize uygun olarak yıllık ve öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçlarına uygun olarak ise günlük olarak yapılır.
Uygulanan müfredatımızda 21.yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefleyen eğitim materyalleri seçilmiş, sınıf ortamlarımız ve derslerimiz öğrencilerimizin bu becerileri kazanabilecekleri şekilde oluşturulmuştur.
Ders içerikleri velilerimiz ile veli mektupları, haftalık bilgilendirmeler, aylık bültenler aracılığı ile paylaşılır ve sizlere de süreci takip etme imkanı sağlar.
Öğrencilerimizin konu bazli gelişim süreci öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan gözlem raporları ve değerlendirme ölçekleri ile periyodik olarak kontrol edilip geri bildirim sağlanır.
Öğretmenlerimiz velilerimiz ile sene içerisinde bireysel olarak toplantı yaparak öğrencilerimizin gelişim süreçleri hakkında bilgilendirme sağlar.
Anasınıfından mezun olmadan önce öğrencilerimiz çaba ve ilerleme ile gelmiş oldukları başarı düzeyini yansıtan ürünlerden oluşan çalışma koleksiyonlarını (Portfolio) ailelerine verilen bireysel zaman diliminde sunarlar.
Anasınıfından liseye kadar sınıflar arası sarmal bir yapıda ilerleyen İngilizce eğitim programımızın temelleri okul öncesi derslerimizde atılır ve öğrencilerimiz ilkokula hazırlanır.
Atael kültüründe yetişmekte olan anaokulu öğrencilerimiz İngilizce derslerinde; kendini doğru ifade eden, iletişim kurabilen, işbirlikçi öğrenmeyi seven, başka kültür ve yaşantılara saygılı, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, yaratıcı ve yenilikçi, girişimci ve sorumluluk sahibi bireyler olma yolunda hayatlarındaki ilk adımlarını atarlar.